Designlink

Designlink is met ingang van 2013 een platform voor hoogwaardige initiatieven die tot doel hebben de ‘designketen’ te professionaliseren. Dat kan gaan om opdrachtgeverschap en ondernemerschap, maar ook om kennis- en beleidsontwikkeling. Designlink werkt samen met (regionale) partners en profileert zich als Nederlands enige design-ketenorganisatie.

Voorbeelden van deze initiatieven zijn:

  • Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp (GIO): Nederlands enige erkenning van goed designvakmanschap ontleent haar bestaansrecht op haar beurt aan erkenning van zowel vraag als aanbod, al meer dan 30 jaar!
  • Design ter Zake: Een serie ‘kijkjes in de keuken’ georganiseerd met DMN (Design Management Netwerk) bij bedrijven die hun ervaringen willen delen met professionals.
    Designing Demand: Programma om enerzijds met behulp van design de concurrentiekracht van het MKB te vergroten en anderzijds de management- en ondernemersvaardigheden van designers te verbeteren.
  • Turkije Design: Driejarig programma met een consortium van acht designbedrijven een nieuwe propositie te ontwikkelen voor de Turkse markt.

Comments are closed!

Loading more content...