FAQ

Antwoorden op de meeste gestelde vragen vindt u hierna. Voor overige vragen kunt u zich – het liefst per email – wenden tot gio@designlink.nl

Wie financiert de Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp?

De initiatiefnemers, inzenders en de sponsoren. In die volgorde. Designlink en haar partners dragen gezamenlijk het ondernemersrisico. De inzenders betalen bij inschrijving en bij selectie. De prijzen worden mogelijk gemaakt door bijdragen van sponsoren terwijl de hoofdsponsor de uitreiking faciliteert.

Waarom deze Erkenningen?

Om twee redenen. Enerzijds worden de bestaande prijzen voortdurend in hun voortbestaan bedreigd en anderzijds, belangrijker, het ontbreekt Nederland eenvoudigweg aan een designprijs met voldoende profiel naar de opdrachtgever. De bestaande designprijzen slagen daar niet goed in, de Erkenningen wel, vandaar.

Over de uitslag wordt (niet) gecommuniceerd…

Van de jury wordt een onafhankelijk en deskundig oordeel verwacht. Dat oordeel komt tot stand in een afgewogen proces dat misverstanden nagenoeg uitsluit. In twijfelgevallen zal de jury een weg kiezen om tot alsnog tot een afgewogen oordeel te komen. De ervaring leert dat inhoudelijke discussies over het juryoordeel niet leiden tot een beter begrip of wijziging van het oordeel. Wel wordt inzenders de mogelijkheid geboden zich op bepaalde voorwaarden met de jury te verstaan.

Waarom geen voordrachtsprijs?

Voordrachtsprijzen op designgebied zijn er (genoeg). Voordrachtsprijzen zijn bijna per definitie afhankelijk van subsidies en zijn daardoor kwetsbaar voor (politieke) invloeden van buitenaf. Anderzijds, prijzen die zichzelf hebben overleefd omdat ze juist ongevoelig zijn voor maatschappelijke en culturele invloeden zijn er genoeg, ook op het gebied van design.

Waarom al die categoriëen?

Om geen ‘appels met peren’ te moeten vergelijken worden de inzendingen per categorie beoordeeld. Dus geen verkeerslicht dat concurreert met een bureaulamp maar wel een fluitketel die concurreert met een koffiezetter.

Wat kost het eigenlijk?

Inschrijven kost € 50 per product, vooraf te voldoen. Als de jury uw inzending ‘erkent’ met een ‘Erkenning Goed Industrieel Ontwerp’ betaalt u € 2.450. Alle bedragen exclusief 21% BTW.

Waarom betalen bij inschrijving?

Om twee redenen. Enerzijds vergroot het de betrokkenheid van de inzenders bij hun inzending en anderzijds kunnen zo en anders niet de organisatorische aanloopkosten worden gedekt.

Wat zijn ‘Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp?

Alle inzendingen die volgens de vakjury’s aan vakinhoudelijke criteria voldoen worden ‘erkend’, een erkenning van vakmanschap.

Wat krijg ik voor mijn geld?

Publiciteit, erkenning en de eer. En natuurlijk de kans op een nominatie en prijs. Maar ook een spectaculaire uitreiking en een catalogus, een website en twee tentoonstellingen.

Wie is verantwoordelijk?

Designlink is inhoudelijk en economisch verantwoordelijk.

Wie zitten er in de jury?

De vakjury bestaan uit vakspecialisten, zij ‘leggen de lat’ en ‘erkennen’. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het aanwijzen van de nominaties waar de prijzenjury de prijzen uit kiest. Van hen wordt verwacht dat zij vanuit een oorspronkelijke visie door middel van het toekennen van deze erkenningen een belangrijke bijdrage leveren aan enerzijds de ontwikkeling van het vakgebied en anderzijds de verbetering van de positie van het design in Nederland.

Wie heeft de prijzen ontworpen?

Het logo en de trofee van de Erkenningen werden in 1986 ontworpen door Johan Kok. NEON Design is sinds 2001 verantwoordelijk voor het basisontwerp van de website.

Waarom Special Awards for Excellence?

De Erkenningen zijn een middel, geen doel. Een middel om het belang van goed design breed onder de aandacht te brengen. De jury baseert haar oordeel op een vijftal criteria. Op elk van deze criteria wordt een ‘beste’ product uitgereikt. Aan de hand van deze Special Awards wordt duidelijk wat wordt verstaan onder ‘Goed Ontwerp’.

Wie ondersteunen de GIO?

Het Comité van Aanbeveling bestaat uit de volgende personen:

 • Ena Voute (Decaan Faculteit Industrial Design TU Delft)
 • Peter van Dam (voorzitter IDC, Industrial Design Centre)
 • Timo de Rijk (voorzitter BNO)
 • H.W. Groeneweg (voorzitter CBM)
 • Hans Biesheuvel (voorzitter MKB Nederland)
 • Ineke Denzentjé Hamming-Bluemink (voorzitter FME/CWM)
 • Hans Kamphuis (voorzitter NOVU)
 • Erik Roscam Abbing (bestuursvoorzitter DMN)
 • Piet van Staalduinen (algemeen directeur Syntens)
 • Michaël van Straalen (voorzitter Koninklijke Metaalunie)
 • Rob Vermeulen (voorzitter LDA)
 • Jeroen de Kempenaer (voorzitter PDMA)
Loading more content...
%d bloggers liken dit: