Nieuw: Effectiviteit!

Voor het eerst zal de jury het aspect 'effectiviteit' mee laten wegen in haar oordeel.

De inzender zal worden gevraag om een casebeschrijving waarvan een nulmeting meetbare resulaten onderdeel van uitmaken. Deze gegevens zullen desgewenst vertrouwelijk kunnen worden behandeld.

De beoordeling vindt plaats op de door de inzender aangedragen feitelijke en verifieerbare gegevens die betrekking hebben op de ambitie en doelstellingen en de (tot op het moment van inzending) behaalde resultaten in termen van omzet, maatschappelijke of culturele impact.

 

Voor dit criterium zal ook een Special Award for Excellence (kunnen) worden uitgereikt.

Comments are closed!

Loading more content...